Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç hastalıkları uzmanlık dalı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri hastalıklarının tedavisi ile ilgilenir. Bu sistemlere ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. İnsanların sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.
Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir.
 • Kalp ve damar sistemi hastalıkları
 • Üst ve alt solunum yolu hastalıkları (KOAH, Astım, Bronşit, Pnömoni)
 • Hipertansiyon – Hipotansiyon
 • Karaciğer ve safra yolları hastalıkları
 • Mide-barsak sistemi hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları, idrar yolları ve prostat hastalıkları
 • Kan hastalıkları
 • Hormonal ve metabolik hastalıklar (Guatr, Diyabetes Mellitus)
 • Onkolojik hastalıklar (tiroid bezi hastalıkları vb) ve Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Allerjik hastalıklar
Dahiliye bölümünün ilgilendiği başlıca hastalıklardır. Bunun yanı sıra Sağlık hizmeti verdiği her bireyi, hastalıklardan korunması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.