Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi’nin Nöroloji Birimi olarak modern tıbbın bize sağladığı imkanlardan faydalanarak sizlere güvenilir tanı ve tedavi hizmetini sunuyoruz. Nöroloji , genel olarak beyin, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji polikliniğine başvuru şikayetleri ve başlıca hastalıkları; baş ağrıları, baş dönmeleri, uyku bozuklukları, inmeler (Beyin krizi), Parkinson hastalığı, alzheimer ve benzeri demans hastalıkları, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), unutkanlık ile seyreden hastalıklar, ellerde titreme, istemsiz hareketler, yürüyüş ve denge bozuklukları ile seyreden hareket hastalıkları, el-ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır. Ayrıca şeker hastalığı ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda da sinir sitemi dahil pek çok farklı vücut sistemleri etkilenebilir.

Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır.