KURUMSAL

Hakkımızda

Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi, kökeni 1990 yılına dayanan Özel Sincan Damla Tıp Merkezi ve  1980 yılına dayanan Özel Ortadoğu Hastanesi’nin güçlerini, deneyimlerini ve bilgilerini birleştirmesiyle oluşmuş Çukurambar bölgesinde hizmet veren yeni bir tıp merkezidir.

Modern Tıp (Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Psikiyatri, Üroloji, Genel Cerrahi, Acil), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Hacamat, Akupunktur, Ozon Terapi, Proloterapi, Mezoterapi, Nöralterapi, PRP-CGF, Fitoterapi, Dengeli Beslenme), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ağız Diş Sağlığı bölümleri ile başta Ankara olmak üzere çevre şehirlerden ve hatta yurtdışından gelen herkese hizmet sunmaktadır.

Butik yapısı sayesinde doktora ulaşmanın kolay olduğu, personelinin güler yüzü ile samimi bir ortama sahip Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi deneyimi doğrultusunda kaliteli, teknolojik yenilikleri takip eden ve pratik sağlık hizmetini hedeflemiş bir tıp merkezidir.

Misyonumuz

Ortadoğu Damla Tıp Merkezi; Etik kurallara bağlı, bilimin ve teknolojinin ışığında hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini ilke edinmiş, yüksek kalite standartlarını benimsemiş, her alanda ilerlemeyi hedefleyen bir sağlık merkezidir.

Vizyonumuz

Toplumun her kesimi için hasta memnuniyetini temel ilke edilmiş, güven ve saygınlığı ön planda tutan kaliteli ve eşit sağlık hizmeti verebilmek, personeli ile mutlu ve sürekli gelişen bir sağlık merkezi olabilmektir.

Kalite Politikamız

● Hasta haklarını ön planda tutan; hasta ve yakınlarına saygılı ve güler yüzlü hizmetler sunan,

● Çağdaş standartların ön gördüğü fiziki ve kurumsal çalışmaları gerçekleştirmek, yenilikleri takip ederek verilen hizmetlerin güncel ve sonuç odaklı olmasını sağlayan,

● Son teknoloji sistemleri kullanarak doğru tanı ve tedavi ile sağlıklı yaşamının devam etmesini sağlamaya çalışan,

● Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile kurumsal ilişkilere önem vererek kendini sürekli geliştiren, uluslararası düzeyde kabul gören,

● Tam zamanlı çalışma ilkesiyle, görevlerinde uzman kadrosuyla; çalışanlarıyla her daim iletişimde olan, eğitime sürekli önem veren bir tıp merkezi olmaktır.

Hasta Hakları

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma: 

Adalet ve Hakkaniyet çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

 1. Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

 1. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

 1. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 1. Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetlerden faydalanmaya hakkı vardır.

 1. Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

 1. Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

 1. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 1. Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

 1. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Ali Ahmet ERTÜRK

Mesul Müdür

Gürsel SAĞLAM

İşletme Müdürü

Ayşenur ÖZEREN
Fizyoterapist

Buse YILDIZ
Hemşire

Zeynep AYDIN
Fizik Tedavi Teknikeri

Yeter ERGEN
Sorumlu Hemşire

Tülay KONAÇ
Destek Hizmetler

Turgay ÖZTÜRK
Destek Hizmetler

Selin SU KAYA
Hemşire

Özge SU ULUSOY
Hasta Danışmanı

Münire YAŞAR
Destek Hizmetler

Memduh AYTEKİN
ATT

Lebize TEMUR
Laboratuvar Teknisyeni

Kadir UTAŞ
Radyoloji Teknisyeni

Gamze YALÇIN
Hasta Danışmanı

Fatma SERT
Hasta Danışmanı

Esra Hatice KARADAĞLI

Fizyoterapist

  Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası

  TÜMÜNÜ OKU

  İlgili Kişi Başvuru Bilgilendirme Yazısı

  TÜMÜNÜ OKU