Genel Cerrahi, vücutta sistemik ve genel sorunların ilaç ve diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapısal bozuklukların ameliyat ile onarılması  ya da hastalıklı organın cerrahi işlem ile vücuttan çıkarılması için uygulanan işlemlerdir.

Laparoskopik ameliyatlar, Troid, Meme, Fıtık ameliyatları, Hemoroit, Reflü, pankreas ameliyatları, Karaciğer ameliyatları, Obezite cerrahisi  vb. operasyonlar

Genel Cerrahi polikliniği tarafından tanı ve tedavi amaçlı başvuran hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamakta, ihtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmektedir.